ΥΛΙΚΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 2020-2021

ΙΤΑΛΙΚΑ (έτος 2020 – 2021)

        Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 • Progetto Italiano Junior 1 (εκδόσεις Edilingua) (για τους καινούργιους μαθητές – όσοι το έχουν από πέρσι το κρατάνε)
 • Via del Corso A2 (εκδόσεις Edilingua) (θα το χρειαστούμε από τον Δεκέμβριο)
 • 1 τετράδιο 3 θεμάτων

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 • Progetto Italiano Junior 1 (εκδόσεις Edilingua) (για τους καινούργιους μαθητές – όσοι το έχουν από πέρσι το κρατάνε)
 • Via del Corso A2 (εκδόσεις Edilingua) (θα το χρειαστούμε από τον Νοέμβριο)
 • 1 τετράδιο 3 θεμάτων

ΑΓΓΛΙΚΑ (έτος 2020 – 2021)

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ABOVE & BEYOND B1 (HILLSIDE PRESS)

 • STUDENT’S BOOK
 • STUDY PACK
 • WORKBOOK

1 30φυλλο τετράδιο

1 φάκελο με κουμπί

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ABOVE & BEYOND B1 (HILLSIDE PRESS)

 • STUDENT’S BOOK
 • STUDY PACK
 • WORKBOOK

1 30φύλλο τετράδιο

1 φακέλο με κουμπί

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ.)

ABOVE & BEYOND B1 (HILLSIDE PRESS)

 • STUDENT’S BOOK
 • STUDY PACK
 • WORKBOOK

1 30φυλλο τετράδιο

1 φάκελο με κουμπί

ΓΑΛΛΙΚΑ  (έτος 2020 – 2021)

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1 Πλαστικός φάκελος με κουμπάκι

 1 τετράδιο σπιράλ 4 θεμάτων

 Grammaire junior A1-A2 – Trait d’ union

 Vos Clés Delf A2 – Φωτεινή Κατρανίδου – Raptakis

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1 Πλαστικός φάκελος με κουμπάκι

 1 τετράδιο σπιράλ 4 θεμάτων

 Grammaire Hachette A1 (συνέχεια από Α΄ τάξη)

 Appli Ado 3 – Trait d’ union

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1 Πλαστικός φάκελος με κουμπάκι

 1 τετράδιο σπιράλ 4 θεμάτων

 Grammaire Hachette Β1 (συνέχεια από Β' τάξη)

 Vos Clés DELF B1 – Φωτεινή Κατρανίδου – Rapt