"Το λιοντάρι και το ποντίκι"

"Το λιοντάρι και το ποντίκι"

Με “Το λιοντάρι και το ποντίκι” κλείσαμε τον πρώτο κύκλο ανάγνωσης μύθων του Αισώπου. Η αφήγηση έγινε με διαφορετικό τρόπο. Τα παιδιά βλέποντας σχετικές εικόνες και συζητώντας ανάπλασαν το μύθο.
Τον εξέλιξαν μάλιστα ζητώντας απο το λιοντάρι να συμβάλει στην ειρηνική συμβίωση ποντικών και γάτων στο παλάτι και το πέτυχαν !!!