Το κουνελάκι και η ειλικρίνεια

Το κουνελάκι και η ειλικρίνεια

Ο Λάμπης είναι ένα λιχούδικο κουνελάκι που σκαρφίζεται χίλια δυο ψέματα ώστε να εξασφαλίζει περισσότερο φαγητό.

Ένα από τα κόλπα του, όμως, θα τον οδηγήσει σε σοβαρούς μπελάδες.