Τα παπαγαλάκια ήρθαν στη φωλίτσα τους

Τα παπαγαλάκια ήρθαν στη φωλίτσα τους

Τα παπαγαλάκια ήρθαν στη φωλίτσα τους. Έτσι, οι πρώτες μέρες στον παιδικό σταθμό κύλησαν ομαλά, με παιχνίδια και μουσική. Γνωρίσαμε μερικά παιχνίδια της τάξης, κυλιστήκαμε στο πάτωμα, τρέξαμε στο γήπεδο. Στο τέλος της ημέρας με απαλή μουσική της Ε. Ρεμπούτσικα ηρεμήσαμε και χαλαρώσαμε.