Τα "Λαζαράκια" Μ.Α.Σ.

Τα "Λαζαράκια" Μ.Α.Σ.

Με αφορμή τις ημέρες του Πάσχα, στο μάθημα της μουσικής τα παιδιά του νηπιαγωγείου, προνηπίου και παιδικού σταθμού ασχολήθηκαν με τα παραδοσιακά κάλαντα του Λαζάρου και κατασκεύασαν παραδοσιακά “Λαζαράκια”.