Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το Σχολείο Μ.Α.Σ. συμμετείχε  στη διημερίδα που διοργανώθηκε από την Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών και τον Δήμο Ψυχικού στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2021.

Οι μαθητές και μαθήτριες της Α’ Λυκείου παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ενημέρωση για το Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα, τις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τεστ διερεύνησης δεξιοτήτων και επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και τις δυνατότητες και διαδικασίες για σπουδές στο εξωτερικό. Στόχος της διημερίδας ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν την Ανώτατη Εκπαίδευση και να κατανοήσουν ότι :

  1. το επάγγελμα αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε ανθρώπου
  2. η επιλογή του επαγγέλματος αποτελεί συνδυασμό των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων, των βιωμάτων, των κλίσεων, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης κάθε ατόμου
  3. η κατάκτηση των επαγγελματικών στόχων απαιτεί συνεχή προσπάθεια, προγραμματισμό και αυτοπειθαρχεία.