Σχεδιασμός διαδρομής με χάρτες Google

Σχεδιασμός διαδρομής με χάρτες Google

Η Γ’ δημοτικού μαθαίνει να δίνει και να ακολουθεί οδηγίες χρησιμοποιώντας τους χάρτες της Google. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά προσανατολίζονται εύκολα στον χώρο, εξοικειώνονται με τη μορφή ενός χάρτη και τον σχεδιασμό μιας διαδρομής, ενώ παράλληλα εξερευνούν τα ποικίλα εργαλεία της εφαρμογής Google Maps.  Την Τετάρτη 24/2, η τάξη σχεδίασε τη διαδρομή από το σχολείο προς την εκκλησία της Ανάστασης και ακολούθησε τη διαδρομή αυτή, προκειμένου να πραγματοποιήσει υπαίθρια το μάθημα των Θρησκευτικών.