Συννεφόλεξο με τα δικαιώματα των παιδιών

Συννεφόλεξο με τα δικαιώματα των παιδιών

Τα παιδιά της Α’ τάξης στα εργαστήρια δεξιοτήτων ασχολήθηκαν με τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους. Την τελευταία μέρα αποτύπωσαν φράσεις και λέξεις που τους έμειναν στο μυαλό σε ένα συννεφόλεξο.