Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Επαγγελματικός προσανατολισμός

Τα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ Σύρου έχουν σχεδιάσει και αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα συμβουλευτικών υπηρεσιών στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • Πρόγραμμα μετάβασης στις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης «Δυναμώνω – Μεγαλώνω»

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να μεταβαίνουν και να εντάσσονται  στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ομαλά  και χωρίς άγχος.

Το πρόγραμμα έχει καταρτιστεί για τη μετάβαση από τον Παιδικό Σταθμό στο Νηπιαγωγείο, από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό και από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

 • Πρόγραμμα υποδοχής μαθητών Α’ Γυμνασίου

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου να ενταχθούν στο νέο τους σχολικό περιβάλλον. Μαθητές της Β’ και της Γ’ Γυμνασίου αναλαμβάνουν την ευθύνη να τους υποδεχθούν, ενημερώνοντάς τους σχετικά με τη λειτουργία και τις ιδιαιτερότητες του Γυμνασίου.

 • Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων μαθητών που επιθυμούν να γνωρίσουν το Δημοτικό Σχολείο, το Νηπιαγωγείο και τον Παιδικό Σταθμό.

Οι γονείς που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις παραπάνω εκπαιδευτικές μονάδες επικοινωνούν με το γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης, κλείνουν ραντεβού και ενημερώνονται από τους αρμόδιους. Εφόσον, μετά την ενημέρωση, επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους στο σχολείο θα πρέπει να προηγηθεί συνάντηση του παιδιού με μικρή ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου (διάρκεια συνάντησης περίπου 2 ώρες).

 • Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων μαθητών που επιθυμούν να γνωρίσουν το Γυμνάσιό Μ.Α.Σ.

Οι γονείς που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το Γυμνάσιό Μ.Α.Σ. ενημερώνονται, κατόπιν ραντεβού, από τον Γενικό Διευθυντή των Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ και τη Διευθύντρια του Γυμνασίου. Εφόσον επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους στο σχολείο θα πρέπει να προηγηθεί συνάντηση του παιδιού με μικρή ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου (διάρκεια συνάντησης περίπου 2 ώρες).

 • Καθηγητές – Δάσκαλοι Σύμβουλοι

Για κάθε τμήμα ορίζεται καθηγητής – δάσκαλος  Σύμβουλος ο οποίος παρακολουθεί τη συνολική πορεία του τμήματος ακαδημαϊκά και πειθαρχικά. Στην ώρα της Σχολικής Ζωής, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον καθηγητή Σύμβουλο του τμήματός τους για ζητήματα που τους απασχολούν, τις αναγκαίες δεξιότητες μελέτης και την εφαρμογή των κανόνων σχολικής ζωής.

 • Ατομικοί Σύμβουλοι

Στο Γυμνάσιο λειτουργεί επιπλέον και ο θεσμός του Ατομικού Συμβούλου για τους μαθητές όλων των τάξεων. Οι ατομικοί σύμβουλοι δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ομαλή ένταξη των μαθητών στην ομάδα, στις διαπροσωπικές τους σχέσεις καθώς και σε θέματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα και απαιτείται η στήριξη των παιδιών.

 • Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το γραφείο συμβουλευτικής είναι αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας των Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ και έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε μαθητή του Σχολείου και κάθε γονέα ή κηδεμόνα. Οι μαθητές και οι γονείς του σχολείου μπορούν να απευθύνονται σε αυτό και να συζητούν το πρόβλημα που τους απασχολεί με τον Σύμβουλο του σχολείου Μ.Α.Σ.

Το γραφείο συμβουλευτικής διενεργεί και τα Ariston Test σχετικά με:

α) το μαθησιακό προφίλ των παιδιών

β) τον επαγγελματικό προσανατολισμό

 • Πρόγραμμα Συμφιλίωσης Μαθητών «ΜΑΖΙ»

Το σχολείο ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για άμεση και ουσιαστική παρέμβαση στο θέμα των συγκρούσεων μεταξύ μαθητών οργανώνει ένα ειδικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί οι μαθητές να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, λήψης απόφασης, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας οι οποίες αποβαίνουν χρήσιμες για τη λειτουργική επίλυση των συγκρούσεων.

 • Πρόγραμμα ενδυνάμωσης των γονέων «ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Μ.Α.Σ.»

Περιλαμβάνει σειρά εργαστηρίων που απευθύνονται στους γονείς των μαθητών του σχολείου με σκοπό την ενδυνάμωσή τους στο δύσκολο έργο της ανατροφής των παιδιών.

 • Πρόγραμμα ενδυνάμωσης νέων γυναικών «womentors»

Σε συνεργασία με το «Ίδρυμα Λαμπράκη», το σχολείο μας έχει αναλάβει να υλοποιήσει πρόγραμμα ενδυνάμωσης νέων γυναικών με σκοπό την προετοιμασία τους να ανταποκριθούν στους ποικίλους ρόλους που αναλαμβάνουν στο ξεκίνημα της επαγγελματικής, κοινωνικής και οικογενειακής ζωής τους.

 • Υποστήριξη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ έχουν αναπτύξει σύστημα για την εξ απoστάσεως εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών τους μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας G-Suite της Google. Υπεύθυνη υποστήριξης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ Σύρου είναι η εκπαιδευτικός Ελεάννα Απoστόλου με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: eapostolou@sgschool.gr

 • «Ένας φίλος με μεγάλα αυτιά»

Ο παιδαγωγικός σύμβουλος του σχολείου δέχεται γονείς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας για οποιοδήποτε θέμα επιθυμούν να συζητήσουν και αφορά την εκπαίδευση και την πρόοδο των παιδιών τους. Απευθύνεται στους γονείς που επιθυμούν να συναντηθούν με τον παιδαγωγικό σύμβουλο ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο φοιτά ή θα φοιτήσει το παιδί τους.

 • Συμβουλευτική Εκπαιδευτικών

Τα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ Σύρου παρέχουν στήριξη των εκπαιδευτικών τους μέσω συμβουλευτικής και επιμόρφωσης για την αρτιότερη εφαρμογή των προγραμμάτων τους, τη βελτίωση της διδασκαλίας τους, καθώς και την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν στην καθημερινότητα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ραντεβού παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2281087713 (εσωτ. 2 για Γυμνάσιο) ή στο email mgavriil@sgschool.gr.

Υπεύθυνη: Μελπομένη Γαβριήλ

Στην ιδιαίτερη χρονική περίοδο της πανδημίας και για λόγους ασφαλείας, μερικές από τις παραπάνω υπηρεσίες υπάρχει δυνατότητα να παρέχονται εξ αποστάσεως.