Συγκέντρωση γονέων και κηδεμόνων

Συγκέντρωση γονέων και κηδεμόνων

Όπως είχατε ενημερωθεί την Τετάρτη στις 20/10 και τη Δευτέρα στις 25/10 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση γονέων και κηδεμόνων για τα μικρά Προ προνήπια (κ. Γιούλη και κ. Αντωνία) και για τα μεγάλα Προ-προνήπια (κ. Μαρκελίνα και κ. Μαρία) αντίστοιχα. Οι συναντήσεις με τις εκπαιδευτικούς θα πραγματοποιηθούν κατόπιν ραντεβού. Οι γονείς θα επικοινωνούν με τη γραμματεία, θα αναφέρουν το όνομα του παιδιού, ώστε να κλείνεται το ραντεβού.