Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω»

Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω»

Από την 19 Ιανουαρίου υλοποιείται στο Νηπιαγωγείο το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» με συντονίστρια την κ. Έλμα Ξανθάκη. Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα σε σχολεία όλης της Ελλάδας με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και υπό την αιγίδα του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου “Δεσμός” και του Ιδρύματος Λαμπράκη. Στόχος του είναι η καλλιέργεια του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, καθώς και η ενίσχυση μιας στάσης ζωής του ενεργού πολίτη στους μαθητές. Όραμα του είναι, μέσα από το πρόγραμμα, να δημιουργηθεί μια κοινωνία που το «εμείς» θα είναι σημαντικότερο από το «εγώ»!