Προσομοιωτικές εξετάσεις αγγλικών Cambridge για τους μαθητές της Δ’, Ε’ και Στ’ τάξης

Προσομοιωτικές εξετάσεις αγγλικών Cambridge για τους μαθητές της Δ’, Ε’ και Στ’ τάξης
Την Πέμπτη 23/5 πραγματοποιήθηκαν προσομοιωτικές εξετάσεις για τους μαθητές της Δ’, Ε’ και Στ’ τάξης  Δημοτικού που θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις αγγλικών Cambridge την επόμενη εβδομάδα.