Πεντάγραμμο και κλειδί του Σολ...αλλιώς!

Πεντάγραμμο και κλειδί του Σολ...αλλιώς!

Με αφορμή τη γνωριμία με τη θεωρία της μουσικής, τα παιδιά του προνηπίου σχεδίασαν με χρωματιστές κορδέλες το πεντάγραμμο. Έπαιξαν και ανακάλυψαν τον νικητή.
Στη συνέχεια πήραν όργανα γυμναστικής, έφτιαξαν το κλειδί του Σολ και περπάτησαν σε αυτά με σωστό τρόπο.