ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

Αγαπητοί γονείς των μαθητών και μαθητριών του Βαμβακάρειου Γυμνασίου,

θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί μας έχουν συγγράψει συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό για μέρος των μαθημάτων που διδάσκονται οι μαθητές του σχολείου μας.

Το υλικό αυτό βρίσκεται αναρτημένο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του σχολείου και μπορεί να χρησιμοποιείται από τους μαθητές.

Το εκπαιδευτικό υλικό διορθώθηκε, συμπληρώθηκε και ενισχύθηκε με νέα αντικείμενα κατά τη νέα σχολική χρονιά.

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, μετά από απόφαση του Διευθυντικού Συμβουλίου με αρ. 28/11-06-20, το υλικό αυτό παρέχεται ηλεκτρονικά και όχι εκτυπωμένο.

Η απόφασή μας αυτή είχε εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα και σε ουδεμία περίπτωση οικονομικό.

Οι λόγοι για τους οποίους αποφασίστηκε η ψηφιακή παροχή του υλικού είναι οι παρακάτω:

  • Εκτιμούμε ότι είναι η κατάλληλη εποχή για να μεταβούμε σε ένα σύγχρονο περιβάλλον αξιοποίησης των μέσων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και την εξοικείωση των παιδιών με αυτά.
  • Το συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό μας επιθυμούμε να είναι διαδραστικό, ευέλικτο, να μας δίνεται η ευκαιρία να προσθέτουμε και να αφαιρούμε υλικό ανάλογα με τα σχέδια του μαθήματος, να μην περιορίζεται σε ένα φυλλάδιο. Τα παιδιά θα πρέπει να εκπαιδευτούν στη χρήση των πολλαπλών βιβλίων και στη συνεχή αναζήτηση νέων και διαφορετικών πηγών μάθησης. Τα έντυπα δε μας παρέχουν αυτές τις δυνατότητες.
  • Συνιστάται η μείωση της ανταλλαγής και κυκλοφορίας υλικών και εντύπων από το σπίτι στο σχολείο και αντίστροφα λόγω των προφυλάξεων από τον κορωνοϊό.
  • Τα παιδιά χρησιμοποιούν πολύ χρόνο τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για διάφορες χρήσεις και επιθυμούμε να γίνει κατανοητό ότι οι Η/Υ δύνανται να χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματικότερη και πλέον ποιοτική εκπαίδευσή τους.
  • Το παράδειγμα πολλών εκπαιδευτικών συστημάτων άλλων χώρων οι οποίες παρέχουν διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό μέσα από το διαδίκτυο με την ευθύνη των εκπαιδευτικών.
  • Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του σχολείου με την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, καθότι το σχολείο μας συμμετέχει σε ένα διαρκές περιβαλλοντικό πρόγραμμα “Zero Waste School” με σκοπό τη δημιουργία Αειφόρου Σχολείου. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί σημαντική αξία για το σχολείο μας.
  • Με μικρά βήματα θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να προτρέψουμε τους γονείς και τα παιδιά να αξιοποιούν τα βιβλία που παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας και τα οποία είναι αναρτημένα στο «φωτόδεντρο» και μάλιστα με δυνατότητες που αδυνατεί να παρέχει ένα τυπικό βιβλίο. Σε κάθε σελίδα τους υπάρχουν σύνδεσμοι οι οποίοι οδηγούν σε άλλο εκπαιδευτικό υλικό, χρήσιμο για την εμπέδωση της ύλης. Έτσι αρχίζουν τα παιδιά να εισέρχονται στον κόσμο του πολλαπλού βιβλίου και της ουσιαστικής μελέτης μέσα από τη διαδικασία του problem solving.
  • Στα περισσότερα σχολεία του κόσμου το εκπαιδευτικό υλικό αυτό είναι ευέλικτο και στις περιπτώσεις που δίνονται βιβλία στους μαθητές τα δανείζονται και τα παραδίδουν στους μαθητές της επόμενης σχολικής χρονιάς, ώστε να διαχέεται η κουλτούρα εξοικονόμησης φυσικών πόρων.
  • Όλοι συμφωνούμε ότι τα παιδιά μας δε θα πρέπει να μεταφέρουν σχολικές τσάντες με τεράστιο βάρος στην εποχή που όλες οι προσπάθειες συντείνουν προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον πολίτη που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες.
  • Η απόφασή μας αυτή δε σχετίζεται με το οικονομικό κόστος των βιβλίων, αλλά αποτελεί ένα βήμα για την εμπέδωση μιας διαφορετικής κουλτούρας αξιοποίησης, χρήσης και παροχής εκπαιδευτικού υλικού.

Άλλωστε αποτελεί και ένα μικρό πείραμα σε μια μικρή λεπτομέρεια και σε ένα συμπληρωματικό υλικό και όχι ακριβώς βιβλία.

Όπως γνωρίζετε η δύναμη της συνήθειας είναι σημαντική και χρειάζεται από όλους μας μεγάλη προσπάθεια, για να προσαρμοστούμε σε μια νέα εποχή και σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Για τον σκοπό αυτό έχουμε εμπλουτίσει τον τομέα της ρομποτικής και των νέων τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες με νέα υλικά και μέσα.

Εμείς σας εξηγούμε την απόφασή μας,  η οποία δεν ελήφθη αβίαστα. Το Σχολείο Μ.Α.Σ.,  αν και βρίσκεται σε ένα μικρό νησί,  θέλουμε να βρίσκεται στην πρωτοπορία της εκπαίδευσης και να μετατραπεί σε θερμοκοιτίδα νέων ιδεών και καινοτομιών. Η καλύτερη ηλικία και η καλύτερη εποχή για την αξιοποίησή της είναι τώρα.

Η σοβαρή προσπάθεια  για αυτήν την αλλαγή αρχίζει με πολλές μικρές παρεμβάσεις και κυρίως από την Α’ Γυμνασίου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένα με τη χρήση των Η/Υ και των νέων τεχνολογιών, και μάλιστα περισσότερο από τα βιβλία, θα αξιολογήσουμε την απόφασή μας αυτή τη σχολική χρονιά.

Το Σχολείο Μ.Α.Σ μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας έχει κάνει βήματα για να ξεφύγει από το τετριμμένο.

Αυτή τη σχολική περίοδο, όλοι μαζί δίνουμε τη μάχη για την υγεία των παιδιών και των οικογενειών τους καθώς και για ένα σύνολο παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικών που αναβαθμίζουν την υγεία, τη σωματική άσκηση, τη διατροφή, τις στάσεις και συμπεριφορές, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, τις γνώσεις και δεξιότητες των παιδιών μας.

«Βιώνουμε ασυνήθιστα το συνηθισμένο»