Παρουσίαση προγράμματος σπουδών Β' Λυκείου

Παρουσίαση προγράμματος σπουδών Β' Λυκείου

Σήμερα, στο σχολείο Μ.Α.Σ, έγινε παρουσίαση του προγράμματος σπουδών της Β’ Λυκείου. Οι μαθητές της Α’ Λυκείου ενημερώθηκαν τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές που φοιτούν ήδη στη Β Λυκείου, αντάλλαξαν απόψεις, εξέφρασαν απορίες και μοιράστηκαν τους προβληματισμούς τους. 

Το πρόγραμμα του Λυκείου Μ.Α.Σ προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος και εντατικοποιεί τις προσπάθειες των μαθητών ώστε με την κατάλληλη προετοιμασία να πετύχουν την εισαγωγή τους σε σχολές που επιθυμούν. Βασική μας επιδίωξη είναι η σωστή και οργανωμένη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.