Παγκόσμια ημέρα της Γης

Παγκόσμια ημέρα της Γης

Η Γ’ δημοτικού τίμησε σήμερα την παγκόσμια ημέρα της Γης με διαδικτυακές δράσεις. Οι “περιβαλλοντολόγοι” της τάξης συγκέντρωσαν οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο παρουσίασαν και στη συνέχεια η τάξη ανέλαβε να επιλύσει περιβαλλοντικά προβλήματα προτείνοντας με περίσσιο ενθουσιασμό -πολύ εφευρετικές- εναλλακτικές για επαναχρησιμοποίηση καθημερινών προϊόντων.