Ο Δελασάλ σήμερα

 Ένας από τους σκοπούς των Λασαλιανών Σχολείων και της Λασαλιανής Εκπαίδευσης είναι η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας.
Στα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ  Σύρου έχουμε υιοθετήσει αυτές τις μεθόδους, ενώ στο τμήμα Αισθητικής Αγωγής, προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε την έκφραση και επικοινωνία σε διεθνές επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ξεκινήσει την ηλεκτρονική έκθεση μας “Ο Δελασάλ Σήμερα – Delasalle Today”.  Για την έκθεση αυτή καλέσαμε τους μαθητές μας να δημιουργήσουν ένα έργο τέχνης, το οποίο θα απεικόνιζε πώς θα ήταν ένας σύγχρονος Jean Baptist Delasalle. Κάθε τάξη δούλεψε με τον δικό της τρόπο χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά και εφαρμόζοντας διαφορετικές τεχνικές.   Σημείωση: Όλο το σχολείο συμμετείχε σε αυτή τη δράση. Αυτή  τη στιγμή, στη γκαλερί μας, μπορείτε να δείτε τις εργασίες που αρχειοθετήθηκαν, προτού ανασταλεί η λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων στη χώρα μας.

https://deepsyros.wixsite.com/delasallesyros