Ομαλή Λειτουργία Parking Σχολείου

Ομαλή Λειτουργία Parking Σχολείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των εκπαιδευτηρίων Δελασάλ Σύρου όπως γνωρίζετε το σχολείο μας διαθέτει ιδιωτικό δρόμο μονής κατεύθυνσης για την πρόσβαση των αυτοκινήτων.

Η δυνατότητα αυτή είναι μοναδική σε σχολικό συγκρότημα και έχει γίνει για τη διευκόλυνσή σας και την ασφάλεια των παιδιών κατά την άφιξη και αποχώρησή τους από το σχολείο.

Βασική προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση όλων, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, είναι η ατομική ευθύνη και η τήρηση των κανόνων καλής λειτουργίας.

Για το λόγο αυτό θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι:

  1. Στο πάρκινγκ που έχει είσοδο από την οδό Αθανασίου Διάκου η κίνηση των αυτοκινήτων γίνεται σε μια κατεύθυνση όπως έχει επισημανθεί με βελάκια στο σχεδιάγραμμα (δεν επιτρέπεται η αναστροφή).
  2. Στο δρόμο πρόσβασης υπάρχει δυνατότητα να σταματήσετε για λίγο στους χώρους που επισημαίνονται με πορτοκαλί σήμανση στο σχεδιάγραμμα χωρίς να εμποδίζετε τη διέλευση των υπολοίπων αυτοκινήτων ή επίσης μπορείτε να σταματήσετε στους χώρους Parking.
  3. Δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση στο δρόμο διέλευσης οχημάτων που έχει επισημανθεί με βελάκια.
  4. Η κίνηση γίνεται με χαμηλή ταχύτητα και θα πρέπει να ακινητοποιείτε το αυτοκίνητο με τη χρήση του χειρόφρενου.
  5. Κατά τις ώρες αιχμής φροντίζετε η διαδικασία άφιξης και αποχώρησης να γίνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο-ώστε να μην προκαλείται συμφόρηση.
  6. Στο πάρκινγκ που έχει πρόσβαση από την οδό Ανδρέα Κάργα απαιτείται αναστροφή για την έξοδό σας, η οποία πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για την ασφάλεια των διερχομένων πεζών.
  7. Δεν επιτρέπεται η στάθμευση στον χώρο αυτοκινήτων πλην των σχολικών και του προσωπικού. Η προσωρινή στάθμευση των γονέων γίνεται για όσο χρόνο διαρκεί η άφιξη ή η αποχώρηση.

Επισημαίνουμε ότι η είσοδος επί της οδού Ανδρέα Κάργα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τους γονείς των παιδιών του Βρεφονηπιακού σταθμού και του Νηπιαγωγείου.

Η είσοδος  επί της οδού Αθανασίου Διάκου χρησιμοποιείται από τους γονείς του Λυκείου, Γυμνασίου και Δημοτικού.

Σας παρακαλούμε για την τήρηση των κανόνων, την κατανόηση και υπευθυνότητα όλων ώστε να υπάρχει ασφαλής εξυπηρέτησή σας σε μια περιοχή που οι κυκλοφοριακές συνθήκες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.