Οι Αξίες Μ.Α.Σ. είναι η ταυτότητά Μ.Α.Σ.

Οι Αξίες Μ.Α.Σ. είναι η ταυτότητά Μ.Α.Σ.

Στο μάθημα των Θρησκευτικών ,οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ τάξης του Δημοτικού ΜΑΣ και της Β’ τάξης του Γυμνασίου ΜΑΣ, πραγματοποίησαν project με θέμα την “Αδελφοσύνη” . Τα παιδιά μας ,συνδυάζοντας λέξεις και εικόνες, προσπάθησαν να αποδώσουν την έννοια της Αδελφοσύνης όπως εκείνοι την αντιλαμβάνονται.