Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
Η μετάβαση από τη βαθμίδα του Δημοτικού στη βαθμίδα του Γυμνασίου είναι μια σημαντική στιγμή της ζωής κάθε παιδιού. Δεν πρόκειται απλά για μια αλλαγή τάξης, αλλά στην ουσία είναι το σημείο όπου πραγματοποιείται η μετάβαση από την παιδική ηλικία στην εφηβική, από το γνώριμο στο άγνωστο.
 
Η σημασία της ομαλής μετάβασης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο της προετοιμασίας των παιδιών για την ομαλή  ένταξή τους σε μια ανώτερη γνωστική βαθμίδα.
 
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των μαθητών/τριών της Στ ‘ τάξης των Εκπαιδευτηρίων ΜΑΣ για την ένταξή τους στην Α’ γυμνασίου, τα παιδιά μετακινήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου,  παρακολούθησαν εισαγωγικό μάθημα στον τομέα των Φιλολογικών μαθημάτων και έθεσαν ερωτήματα στους εκπαιδευτικούς.
Oι μαθητές- τριες έφυγαν ανακουφισμένοι από το άγχος και ανυπομονώντας για την επόμενη φορά!