Μαθαίνοντας για το κύτταρο...διαφορετικά

Μαθαίνοντας για το κύτταρο...διαφορετικά

Το κύτταρο, η θεμελιώδης μονάδα της ζωής, αλλά και η διάκριση του σε ευκαρυωτικό και προκαρυωτικό, φυτικό και ζωικό, είναι ενδεχομένως μια από τις πιο βασικές γνώσεις της βιολογίας.

Τα παιδιά το γνωρίζουν στην Α΄ γυμνασίου, το θυμούνται στη Β’ γυμνασίου και το ξαναμαθαναίνουν, αναλυτικότερα, στη Γ’ γυμνασίου.

Σε μια προσπάθεια εμπέδωσης και καλύτερης κατανόησης της λειτουργίας των συστατικών του, η Γ’ γυμνασίου χωρίστηκε σε ομάδες και κλήθηκε να παρομοιάσει το κάθε συστατικό του φυτικού κυττάρου με ένα μέλος μιας βιομηχανικής εταιρείας: ο πυρήνας έγινε γενικός διευθυντής, τα λυσοσώματα επιστάτες και τα μιτοχόνδρια ενεργειακοί σύμβουλοι.