Λεπτή κινητικότητα μέσα από τη μουσική!

Λεπτή κινητικότητα μέσα από τη μουσική!

Στο μάθημα της μουσικής μαζί με τα παιδιά του προνηπιου, μάθαμε το κλειδί του Σολ εξασκώντας τη λεπτή κινητικότητα!Τα παιδιά ακολουθώντας το ίχνος του κλειδιού του Σολ το κατασκεύασαν κολώντας χρωματιστή κορδέλα!