ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Μ.Α.Σ.

Στο πεδίο “Έντυπα” θα βρείτε τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου μας ο οποίος καταρτίστηκε όπως προβλέπεται στη νέα νομοθεσία για την Ιδιωτική Εκπαίδευση (Ν.4713/29-07-2020).