ΕΠΙΛΟΓΗ Μ.Α.Σ. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ  Μ.Α.Σ.  Η  ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Τα παιδιά του Σχολείου Μ.Α.Σ. επέστρεψαν στις τάξεις, μετά από δύο μήνες συστηματικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης. Τα μαθήματα γίνονται πλέον με την καθημερινή παρουσία και συμμετοχή όλων των παιδιών του Γυμνασίου, μετά από τον χωρισμό τους σε ολιγομελή τμήματα.

 Το σχολείο γέμισε πάλι με χαμόγελα, φωνές και αισιοδοξία. Ο σεβασμός στην υγεία, την ανθρώπινη ζωή και την αλληλεγγύη των γενεών ήταν τα πρώτα θέματα διαπραγμάτευσης .

Η περίοδος της υγειονομικής κρίσης αποτελεί για το σχολείο μας ευκαιρία αγωγής και προσαρμογής σε νέα δεδομένα. Τα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ Σύρου αξιολογούν και διαμορφώνουν τους ετήσιους προγραμματισμούς τους και τις δομές τους με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης έτσι ώστε να αποτελούν επιλογή ολικής εκπαιδευτικής ποιότητας .

 Οι διευθύνσεις όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων θα βρίσκονται στη διάθεση των γονέων του νησιού μας που επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τα αναμορφωμένα προγράμματα σπουδών και τους προγραμματισμούς της επόμενης σχολικής χρονιάς. Τηλέφωνο για ραντεβού

2281087713