Επαφή με τη φύση μέσω της μουσικής

Επαφή με τη φύση μέσω της μουσικής

Σήμερα στο μάθημα της μουσικής με τα παιδιά του νηπιαγωγείου Μ.Α.Σ., μιλήσαμε για τη θεωρία της μουσικής. Αφού τα παιδιά κατανόησαν τις αξίες (ολόκληρο, μισό, τέταρτο και όγδοο), έφτιαξαν ένα ομαδικό κολάζ με το οποίο αναπαριστούν στοιχεία της φύσης.