Επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του νησιού μας

Επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του νησιού μας

Τα παιδιά της Α’ τάξης είχαν μια πρώτη γνωριμία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ενημερώθηκαν για το ρόλο της, τη χρήση και την προστασία των βιβλίων. Έμαθαν για την ιστορία και την εξέλιξη της γραφής καθώς και τα διαφορετικά είδη και σύμβολα μέσα στον χρόνο, σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Τέλος, συμμετείχαν στην αφήγηση ενός παραμυθιού. Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε τη δική μας δανειστική βιβλιοθήκη!