Ενημερωτικό εορτασμού 28ης Οκτωβρίου

Την Τρίτη 27/10/2020 θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και για τη γιορτή της Σημαίας. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα γίνουν σε κάθε τμήμα ξεχωριστά και χωρίς την παρουσία γονέων σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας.

Η γιορτή θα ξεκινήσει στις 8.00 και θα ολοκληρωθεί στις 10.00.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής θα δοθούν αριστεία στους μαθητές της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου που αρίστευσαν την προηγούμενη χρονιά.

Την ίδια ημέρα θα βγουν και αναμνηστικές φωτογραφίες των τμημάτων και γι’ αυτό η παρουσία των παιδιών κρίνεται απαραίτητη.

Μετά το πέρας της γιορτής τα παιδιά θα αποχωρήσουν.

Δε θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με γονείς στις ώρες συνεργασίας.

Την Τετάρτη 28/10/2020 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 67269/13-10-2020(ΑΔΑ:65ΑΟ46ΜΤΛ6-ΘΕΩ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών δε θα πραγματοποιηθεί μαθητική παρέλαση.