ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς,

Από την πρώτη μέρα που ανεστάλη η λειτουργία των σχολείων, το Σχολείο μας συνέχισε να είναι δίπλα στους μαθητές μας. Βασισμένοι σε έναν συνεπή και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, ώστε η προσέγγισή μας να κινητοποιεί τον γνωστικό και ψυχοκινητικό τομέα ικανοτήτων των παιδιών,  αξιοποιήσαμε την  εξ αποστάσεως διδασκαλία, η οποία έχει δύο μορφές, την ασύγχρονη και τη σύγχρονη.

Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου.

Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από τον εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Σε πρώτη φάση  χρησιμοποιήσαμε την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε να εξασφαλίσουμε την εξοικείωση των μαθητών με τα νέα εργαλεία, και επικεντρωθήκαμε στην επανάληψη της διδαχθείσας ύλης.  Καθώς όμως η αναστολή λειτουργίας των σχολείων πιθανότατα θα παραταθεί, προχωρούμε στην επόμενη φάση, κατά την οποία πρόκειται να εφαρμόσουμε συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για την περίοδο των διακοπών του Πάσχα, θα προχωρήσουμε και θα  ολοκληρώσουμε τη σύνδεση των μαθητών μας με την πλατφόρμα σύγχρονης διδασκαλίας και θα πραγματοποιήσουμε μια πρώτη επικοινωνία μαζί τους. Για τις ημέρες της ξεκούρασης μια σειρά από ευχάριστες δημιουργικές δραστηριότητες θα αποσταλούν στα παιδιά, προκειμένου να παραμείνουν δραστήρια και δημιουργικά. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την «σύνδεση» μαζί τους, δίνοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να αποφορτιστούν από τη δυσκολία αυτής της περιόδου και να εκφραστούν με διαφορετικούς τρόπους.

Η επικοινωνία μας με τους μαθητές μας σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση είναι στενή και η ανταπόκρισή τους εξαιρετική. Ανυπομονούμε να συναντηθούμε και πάλι στο Σχολείο Μ.Α.Σ. Μέχρι τότε, όλοι οι εκπαιδευτικοί, η διευθύντρια και ο σύμβουλος του Σχολείου Μ.Α.Σ., είμαστε κοντά… από μακριά, αξιοποιώντας όλα τα μέσα που μας παρέχει η τεχνολογία. Είμαστε δίπλα σας, ώστε όλοι μαζί και από κοινού να ξεπεράσουμε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση, να βγούμε νικητές και καλύτεροι άνθρωποι.

Καλό Πάσχα!

Η Διευθύντρια του Βαμβακάρειου Γυμνασίου

Αθηνά Ψαρρά

και ο Σύλλογος Διδασκόντων