Εικαστικά εκτός τάξης - Ασκήσεις με φυσικό φως

Εικαστικά εκτός τάξης - Ασκήσεις με φυσικό φως

Η Γ´ Γυμνασίου στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής – Εικαστικών,  εξερευνά  τις έννοιες «Φως-Σκιά», με φυσικό φως στο νέο μας προαύλιο. Ένα πρωινό έξω από την τάξη, όπου οι έννοιες για τις οποίες διαβάζουμε και συζητούμε γίνονται πραγματικότητα μέσω ασκήσεων σχεδίου και φωτοσκίασης με μολύβι.

«Το φως κάνει ορατά τα αντικείμενα και το περιβάλλον μας. Οι σκιές είναι αδύναμα φώτα και είναι δυο ειδών: οι σκιές επάνω στο αντικείμενο (κύριες) και οι σκιές που δημιουργούνται από το αντικείμενο και πέφτουν σε μια άλλη επιφάνεια (προσπίπτουσες)»