Είμαστε κοντά...από μακριά!

Τα Εκπαιδευτήρια ΔΕΛΑΣΑΛ Σύρου με τη συνεργασία όλου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού κέρδισαν το στοίχημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου των εκπαιδευτηρίων μας συνεχίζουν απρόσκοπτα την εκπαιδευτική διαδικασία μετατρέποντας το μάθημα σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία μάθησης.

Τα Εκπαιδευτήριά μας απέκτησαν μια επιπλέον δυνατότητα εκπαίδευσης και συγχρόνως ένα δεύτερο ηλεκτρονικό σχολείο: e-lasallesyros.

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής μάθησης και επικοινωνίας μας δίνει την ευκαιρία να συνεχίσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία στις σημερινές συνθήκες, καθώς και να την αξιοποιήσουμε μετά την παρούσα κρίση, για μαθητές και μαθήτριες που για λόγους ανωτέρας βίας είναι αναγκασμένοι να απουσιάζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα από τα σχολεία.

Κάθε δυσκολία και κάθε κρίση αποτελεί ταυτόχρονα και μια ευκαιρία αξιοποίησης νέων εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων έτσι ώστε οι βασικές αρχές της σύγχρονης εκπαίδευσης να συνδυάζονται με τις αρχές και αξίες των σχολείων Δελασάλ και τις κατευθύνσεις του Ιδρυτή τους.

Οι κατευθύνσεις αυτές έχουν πάντα στο επίκεντρο τα παιδιά με την έκφραση αγάπης και στήριξης προς αυτά, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους κρίσης όπως η σημερινή.

Θα είμαστε συνεχώς κοντά σε παιδιά και γονείς για να ξεπεράσουμε τη σημερινή δύσκολη περίοδο σαν μια μεγάλη οικογένεια, την οικογένεια Δελασάλ.