Δράση στα πλαίσια του προγράμματος της WWF "Καλύτερη Ζωή"

Δράση στα πλαίσια του προγράμματος της WWF "Καλύτερη Ζωή"

Την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου υλοποίησαν τη δεύτερη κατά σειρά δράση στα πλαίσια του προγράμματος της WWF “Καλύτερη Ζωή” με τίτλο “Γεννημένοι μαστόρια”.
Τα παιδιά με πινέλα στα χέρια και με οικολογικά χρώματα έβαψαν παλέτες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή φράχτη στον κήπο του σχολείου.
Μέσα από αυτή τη δράση τα παιδιά έμαθαν την αξία της ομαδικής εξελοντικής εργασίας.