Δράσεις 2023 ως υποψήφιοι Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Δράσεις 2023 ως υποψήφιοι Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Με επιτυχία ολόκληρωσαμε τις φετινές μας δράσεις ως υποψήφιοι Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου🇪🇺! Ήταν μία εμπειρία μοναδική που ελπίζουμε να κατάφερε να γνωρίσει καλύτερα στους νέους τις λειτουργίες της ΕΕ, αλλά και το πως μπορει να τους ενισχύσει αποτελεσματικά.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας ως ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες👭👬, αλλά και να διεκδικούμε ένα πιο δίκαιο ⚖️ μέλλον για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση!