Διαδραστικός κινηματογράφος

Διαδραστικός κινηματογράφος

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών πολιτιστικών δράσεων, τα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ Σύρου θα φιλοξενήσουν τον εκπαιδευτικό οργανισμό Φωτόγραμμα, ο οποίος θα υλοποιήσει στις 16/01/2020, στην αίθουσα ΔΕΛΑΣΑΛ, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαδραστικού κινηματογράφου:

«Νικάμε τη βία και τον σχολικό εκφοβισμό»

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (αρ. πρωτ. Φ2.1/9252/Δ7)

Κόστος συμμετοχής: 4€/ μαθητή