Διαδραστικός κινηματογράφος – φωτόγραμμα

Διαδραστικός κινηματογράφος – φωτόγραμμα

Την Πέμπτη, το σχολείο μας δέχτηκε επίσκεψη από την ομάδα Φωτόγραμμα, η οποία πραγματοποίησε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις διαδραστικού κινηματογράφου. Στα παιδιά μοιράστηκαν κοντρόλ και χωρισμένα σε ομάδες έκαναν ορισμένες επιλογές που καθόριζαν την πορεία των παρουσιάσεων. Οι μικρότερες τάξεις παρακολούθησαν και συμμετείχαν στην παρουσίαση για τα “Άγρια ζώα της Ελλάδας”, ενώ οι μεγαλύτερες συμμετείχαν στην παρουσίαση για τη “Σχολική βία”.

Ο ενθουσιασμός όλων ήταν έκδηλος καθ’ όλη τη διάρκεια των παρουσιάσεων!