Γνωριμία με το πεντάγραμμο 

Γνωριμία με το πεντάγραμμο 

Τα παιδιά του προνήπιου και του νηπιαγωγείου γνώρισαν το πεντάγραμμο – το σπιτάκι της μουσικής και τις 7 νότες. Μέσα από κατασκευές, παιχνίδια και τραγούδια, οι μαθητές/ τριες ήρθαν σε μία πρώτη επαφή με τη θεωρία της μουσικής.