ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 12 Ιουνίου, τελευταία μέρα των μαθημάτων, τα παιδιά θα σχολάσουν στις 10.45.

Για την επίδοση των ελέγχων προόδου θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.