Πρόγραμμα Σπουδών θερινής περιόδου

Πρόγραμμα Σπουδών θερινής περιόδου

Δείτε αναλυτικά τα μαθήματα και τις ώρες διδασκαλίας που υλοποιούνται στη φροντιστηριακή δομή Συν + ΔΕΛΑΣΑΛ. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2281 087713 και στο email: syndelasalle@sgschool.gr