Εργαστήριο δεξιοτήτων: το σώμα μας!

Το Σώμα μας είναι μια τεράστια, ακούραστη, μηχανή, με πολλά συστήματα που λειτουργούν ταυτόχρονα! Έτσι τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας αποφάσισαν ν’ ανακαλύψουν τις διάφορες λειτουργίες του σώματος μας μέσα…