Όλα θέλουν το χρόνο τους... όλα είναι ξεχωριστά!

Η περίοδος της προσαρμογής για τα παιδιά τόσο τρυφερής ηλικίας είναι απαραίτητο να γίνεται ομαλά και αβίαστα. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό! Άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες!! Εμείς σεβόμαστε την κάθε προσωπικότητα…