Συννεφόλεξο με τα δικαιώματα των παιδιών

Τα παιδιά της Α’ τάξης στα εργαστήρια δεξιοτήτων ασχολήθηκαν με τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους. Την τελευταία μέρα αποτύπωσαν φράσεις και λέξεις που τους έμειναν στο μυαλό σε ένα…

Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού

Μιλώντας για το δικαίωμα της ελευθερίας στα εργαστήρια δεξιοτήτων, τα παιδιά της Α’ τάξης αποτύπωσαν τα συναισθήματά τους καθώς και πράξεις που μπορούν να κάνουν με τα χέρια και τα…