Όταν η δουλειά “μοιράζεται”

Η Γ’ δημοτικού εξοικειώνεται με τις  έννοιες της διαίρεσης αλλά και της συνεργασίας, βιωματικά. Χωρισμένα σε ομάδες, τα παιδιά λύνουν προβλήματα πολλαπλών λύσεων και ανακαλύπτουν ότι τελικά το να διαιρεί κάνεις…