Επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του νησιού μας

Τα παιδιά της Α’ τάξης είχαν μια πρώτη γνωριμία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ενημερώθηκαν για το ρόλο της, τη χρήση και την προστασία των βιβλίων. Έμαθαν για την ιστορία και…