Καταργούνται 35 Τμήματα ΑΕΙ

Ποια είναι τα τμήματα: Αγροτικής Οικονομίας (Άργος) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία  (Καστοριά) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ανατολικών Γλωσσών και…