headerimg

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «Η ΦΩΛΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Από το σχολικό έτος 2012-2013 ο ιστορικός Παιδικός Σταθμός «Η ΦΩΛΙΑ» της Καθολικής Επισκοπής Σύρου (έτος ιδρύσεως 1882 !) λειτουργεί πλέον σε νέες εγκαταστάσεις υπό την ιδιοκτησία και τη διεύθυνση της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολών «ΔΕΛΑΣΑΛ» η οποία ήδη έχει στην ιδιοκτησία της το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Παιδικός Σταθμός «Η ΦΩΛΙΑ» λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7.30 π.μ. έως τις 15.30 μ.μ.
Γίνονται δεκτά παιδιά που συμπληρώνουν τα τρία χρόνια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Κατόπιν συνενόησης με τη Δ/νση γίνονται δεκτά και μικρότερα παιδιά εφόσον πληρούν ορισμένους όρους.
Το πρωινό και το μεσημεριανό φαγητό είναι μέριμνα της οικογένειας. Το προσωπικό του Σταθμού αναλαμβάνει το ζέσταμα και σερβίρισμα του φαγητού. Υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας φαγητού από το «Καστρί» με το οποίο συνεργαζόμαστε.
Ο Παιδικός Σταθμός «Η ΦΩΛΙΑ» λειτουργεί επί 11 μήνες (από αρχές Σεπτεμβρίου έως τα τέλη Ιουλίου του επόμενου έτους). Παραμένει κλειστός κατά τις επίσημες αργίες και κατά το διάστημα από 24 Δεκεμβρίου έως και της 5ης Ιανουαρίου καθώς και από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα.

3. ΣΤΟΧΟΙ

Στον Παιδικό Σταθμό, οι στόχοι φροντίδας και ασφάλειας συνδυάζονται με στόχους αγωγής και εκπαίδευσης. Με ένα πλούσιο και ρεαλιστικό πρόγραμμα στοχεύουμε στην οικοδόμηση της γνώσης που πηγάζει από τη συμμετοχική δραστηριότητα και εμπειρία. Το παιδί παρακινείται να ερευνά. Ενισχύουμε την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης. Με άξονες τα ενιαία διαθεματικά πλαίσια προγραμμάτων σπουδών, συντάσσονται σχέδια εργασίας στα οποία περιέχεται ανάπτυξη δραστηριοτήτων για όλους τους τομείς (γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, αισθητική αγωγή, εξοικείωση με ξένες γλώσσες, περιβάλλον…) με σκοπό την προώθηση της νοητικής, αισθητικής, κοινωνικής, ηθικής και συναισθηματικής εξέλιξης του παιδιού (βλ. συνημμένο σχέδιο ημερήσιου μαθήματος).

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο Παιδικός Σταθμός «Η ΦΩΛΙΑ» στελεχώνεται με νέους εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς και υπαλλήλους με όρεξη και ενθουσιασμό, έμπειρους και με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση έτσι ώστε κάθε παιδί να αισθάνεται σε οικείο περιβάλλον και σε ασφαλή χέρια που το αγκαλιάζουν με πολλή αγάπη και του παρέχουν ατομική φροντίδα. Η Δ/νση του Σταθμού εξασφαλίζει συστηματικό έλεγχο και επιτήρηση όλων των εγκαταστάσεων.

5. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

07.30 – 09.15
Υποδοχή των παιδιών. Ελεύθερες δραστηριότητες. Οι παιδαγωγοί προτρέπουν και ενθαρρύνουν τα παιδιά να ενσωματωθούν σε ομάδες παιχνιδιού ή απασχόλησης στις παιδικές γωνιές δραστηριοτήτων ή τους προτείνουν απασχόληση με οικοδομικό-κατασκευαστικό ή άλλο παιδαγωγικό υλικό.
09.15 : Προσευχή
09.15 – 09.45 : Πρωινό
09.45 – 11.00 : Οργανωμένες δραστηριότητες.
11.00 – 11.30 : Διάλειμμα
11.30 – 12.15 : Οργανωμένες δραστηριότητες
12.15 – 12.45 : Φαγητό
12.45 – 13.15 : Ελεύθερες δραστηριότητες
13.20 : Σταδιακή αναχώρηση (λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
13.30 – 15.00 : Ελεύθερες δραστηριότητες, ανάπαυση, τακτοποίηση τάξεων
Από τις 3.00 μ.μ. έως τις 3.30 μ.μ. υπάρχει φύλαξη.

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: Το αργότερο μέχρι τις 09.15
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Το νωρίτερο στις 13.20


6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι κ. Γονείς και Κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τη Δ/νση και τους παιδαγωγούς σε ώρες που καθορίζονται στην αρχή του έτους. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του έτους, οργανώνονται συγκεντρώσεις γονέων, ομιλίες, σεμινάρια, εκδηλώσεις.

7. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η μεταφορά των μαθητών γίνεται με σχολικό λεωφορείο (η χρήση είναι προαιρετική), σύμφωνα με τον «Κανονισμό Λειτουργίας Μεταφοράς Μαθητών». Οι στάσεις και οι ακριβείς ώρες επιβίβασης-αποβίβασης καθορίζονται από τον υπεύθυνο κίνησης σε συνεννόηση με τους Γονείς. Τονίζεται δε ότι τα παιδιά που χρησιμοποιούν το σχολικό λεωφορείο οφείλουν να βρίσκονται στη στάση τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την επιβίβαση. Το μεσημέρι στην επιστροφή, επειδή το σχολικό δεν μπορεί να περιμένει, ο γονέας (ή το άτομο) που παραλαμβάνει το παιδί, πρέπει να βρίσκεται στη στάση 5 λεπτά νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα. Οι κ. Γονείς και Κηδεμόνες που δε χρησιμοποιούν το σχολικό λεωφορείο οφείλουν να συνεργάζονται με τη Δ/νση του Παιδικού Σταθμού ώστε να φέρνουν έγκαιρα τα παιδιά τους για την ομαλή διεξαγωγή του ημερήσιου προγράμματος.

Ο αριθμός των δρομολογίων καθώς και οι ώρες αναχώρησης τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες.

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΚΟΜΙΣΤΡΑ

Τα δίδακτρα και τα κόμιστρα για τα παιδιά του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου (για όσους χρησιμοποιούν το σχολικό λεωφορείο) καταβάλλονται σε 10 μηνιαίες δόσεις ως εξής: η πρώτη δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή (ως 30 Ιουνίου). Οι υπόλοιπες 9 δόσεις είναι μηνιαίες (βλ. πίνακα διδάκτρων-κομίστρων Νηπιαγωγείου-Δημοτικού).
Για τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού «Η ΦΩΛΙΑ», οι δόσεις των διδάκτρων είναι 11, όσοι και οι μήνες λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού (βλ. πίνακα διδάκτρων-κομίστρων Παιδικού Σταθμού).
Η εγγραφή στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και η ασφάλιση σε ασφαλιστική εταιρία είναι υποχρεωτική.

9. ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η εγγραφή θεωρείται έγκυρη και παίρνει σειρά προτεραιότητας από τη στιγμή της κατάθεσης της προκαταβολής στην Τράπεζα.
Για την εγγραφή απαιτούνται τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιολογητικά.

10. ΔΙΑΦΟΡΑ

Περιβολή: Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να χαρακτηρίζεται από καθαριότητα, απλότητα και καλαισθησία ώστε να μην καθίσταται αντικείμενο σχολιασμού. *
Εκδηλώσεις: Η καθολική συμμετοχή γονέων και παιδιών στις εκδηλώσεις κρίνεται αυτονόητη.
Γιορτές: Στις γιορτές, όταν απαιτούνται φορεσιές ή στολές ή ειδικές ενδυμασίες, τα παιδιά πρέπει να φοράνε την ενδυμασία που καθορίζεται από τους υπευθύνους.

* Οι μαθητές του Δημοτικού φοράνε καθημερινά τη διακριτή εμφάνιση του Σχολείου μας. Συγκεκριμένα, φοράνε μπλούζες με το σήμα του σχολείου τις οποίες αγοράζουν στην αρχή της σχολικής χρονιάς είτε μέσω του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων είτε μέσω του σχολείου.

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Προσχολικής Ηλικίας

Α. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εκπαίδευσης στις προσχολικές ηλικίες είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της εκπαίδευσης. Το σχολικό περιβάλλον, ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού (μετά την οικογένεια), εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το ενδιαφέρον των παιδιών να γνωρίσουν τον κόσμο είναι το κίνητρο για τη μάθηση. Τα παιδιά μέσα σε ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον εξερευνούν με τις αισθήσεις, δημιουργούν ιδέες και δομούν τη γνώση. Καθώς αναπτύσσονται, οδηγούνται σε πιο σύνθετες και περίπλοκες μορφές αλληλεπίδρασης με τους συνομήλικους και τους ενήλικες που επηρεάζουν τις γλωσσικές και νοητικές τους ικανότητες.

Λαμβάνεται υπόψη η ατομικότητα κάθε παιδιού, τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες του, οι κοινωνικές αξίες του πολιτισμού μας, οι προσδοκίες των γονέων και κυρίως η ανάγκη να αποκτήσουν βαθμιαία τα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια, γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις, μέσα απο την ενεργητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν δημιουργικά και ευτυχισμένα στον κόσμο.

Στόχος του Εκπαιδευτικού μας Προγράμματος είναι:
Να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας.
Να προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες, στις ικανότητες και στις κλίσεις του κάθε παιδιού και να εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών.
Να βασίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες και να συνδέει τη γνώση με την καθημερινή πρακτική στο σχολείο.
Να ενισχύει την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους, τη συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
Να προκαλεί το ενδιαφέρον για τη μάθηση και να προάγει τη γνώση, την κατανόηση και την ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών.
Να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα με πολλούς τρόπους, όπως με το παιχνίδι, τη δραματοποίηση, τη γραφή, τη ζωγραφική, κ.ά.
Να ενισχύει την αυτοαντίληψη και αυτονομία.
Να αναδεικνύει το παιχνίδι ως τον πυρήνα του όλου προγράμματος.
Να μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες προκλήσεις της εποχής μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1. ΓΛΩΣΣΑ

Το πρόγραμμα της Γλώσσας στηρίζεται στην άποψη ότι η γνώση και η γλώσσα οικοδομούνται σταδιακά, μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις. Ένας από τους κεντρικούς άξονες της προσέγγισης είναι ότι τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση κάνοντας αναπόφευκτα λάθη κατά τη διαδικασία, λάθη, όμως, που η συγκεκριμένη προσέγγιση μας επιτρέπει να τα δούμε ως εκφράσεις της προσπάθειάς τους να κατακτήσουν τη γνώση. Κατά συνέπεια, είναι φυσικό αυτά τα λάθη, που συνδέονται με την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών, να γίνονται σ΄ένα βαθμό αποδεκτά, αποτελώντας παράλληλα σημείο εκκίνησης του σχεδιασμού της μαθησιακής διαδικασίας που μακροπρόθεσμα στοχεύει στο ξεπέρασμά τους.

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τα μικρά παιδιά αναπτύσσουν απλές μαθηματικές δεξιότητες. Χειρίζονται απλές μαθηματικές έννοιες, για να αντιληφθούν τη λογική καθημερινών πράξεων και προβλημάτων, ρωτούν γύρω από σχέσεις, σχέδια και ακολουθίες. Σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών είναι να βοηθήσει τα παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους.

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Μελέτη Περιβάλλοντος αποτελεί ένα πλαίσιο δράσης και αλληλεπίδρασης άρρηκτα συνδεδεμένο με τα βιώματα των παιδιών. Μέσα σε ένα ελκυστικό, κατάλληλα διαμορφωμένο και εμπλουτισμένο μαθησιακά περιβάλλον διαρκούς αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη ή και στο άμεσο φυσικό περιβάλλον έξω απο την τάξη, προετοιμάζονται και πραγματοποιούνται ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες. Βασικές γνώσεις και διαδικασίες από το χώρο των Φυσικών Επιστημών, της Γεωγραφίας, της Ιστορίας, των Θρησκευτικών καθώς και στοιχεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Κυκλοφοριάκης Αγωγής προσεγγίζονται διαθεματικά μέσα από δραστηριότητες που αφορούν τη Μελέτη Περιβάλλοντος. Ακόμα απλές έννοιες από τα Μαθηματικά και δραστηριότητες από τη Δημιουργία και Έκφραση εμπλέκονται αβίαστα. Παράλληλα, εμπλουτίζεται η Γλώσσα, αναπτύσσεται η Επικοινωνία και αξιοποιείται στον ανάλογο βαθμό η Τεχνολογία.


4. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

Τα παιδιά αναπτύσσουν την αυτοεκτίμησή τους, τις βασικές ικανότητες συνεργασίας και ταυτόχρονα συνειδητοποιούν τη μοναδικότητά τους και εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους με τους άλλους και μαθαίνουν να τις σέβονται.

5. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα μικρά παιδιά με τη φυσική κίνηση και το παιχνίδι διευρύνουν συνεχώς τις αντιλήψεις τους για το χώρο. Εξερευνούν το άμεσο περιβάλλον. Αναγνωρίζουν πως το περιβάλλον γύρω τους μπορεί να μεταβάλλεται και ότι μπορούν με τη δική τους παρέμβαση να το διαφοροποιούν. Διαπιστώνουν πως οι άνθρωποι, τα πράγματα και οι ιδέες ταξιδεύουν από το ένα μέρος στο άλλο. Αναπτύσσουν τις πρώτες ιδέες τους γύρω από τα σύμβολα και τους χάρτες. Κατανοούν πως οι επικοινωνιακοί κώδικες είναι χρήσιμοι στην καθημερινή ζωή και «διαβάζουν» κάποιους από αυτούς. Γνωρίζουν πως οι χάρτες και η σφαίρα παριστάνουν τον πραγματικό κόσμο σε μικρογραφία και διαβάζουν απλά σχεδιαγράμματα και απλούς χάρτες π.χ. χάρτες και σχεδιαγράμματα επιτραπέζιων παιχνιδιών.

Παρ΄ όλο που τα μικρά παιδιά δεν έχουν κατακτήσει απόλυτα την έννοια του χρόνου και της χρονικής ακολουθίας, καταλαβαίνουν απλές έννοιες του χρόνου όπως π.χ. τώρα, πριν, τα πολύ παλιά χρόνια, μετά κλπ. Ενδιαφέρονται και ρωτούν για σημαντικούς ανθρώπους του παρελθόντος καθώς και για σπουδαία γεγονότα. Ξεφυλλίζουν άλμπουμ και ημερολόγια. Συγκρίνουν φωτογραφίες, αναλύουν και σχολιάζουν γεγονότα και χαρακτήρες.

6. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

Τα μικρά παιδιά «ανακαλύπτουν» τον κόσμο με την κίνηση, την εξερεύνηση και την αλληλεπίδραση. Χρησιμοποιούν αρχικά τις αισθήσεις τους, κάνουν υποθέσεις, προσπαθούν να γνωρίσουν τον κόσμο. Διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές, αντιλαμβάνονται σχέσεις αλληλεξάρτησης, προσπαθούν να ερμηνεύσουν φαινόμενα και αλλαγές που συμβαίνουν γύρω τους. Μοιράζονται τις γνώσεις τους με τους άλλους, ανταλλάσσουν ιδέες και τροποποιούν τις απόψεις τους. Η προσωπική παρατήρηση και η περιέργεια για την προέλευση, την κατασκευή, τη μορφή, τη λειτουργία και τη χρήση των πραγμάτων είναι οι κινητήριες δυνάμεις.

Τα παιδιά γνωρίζουν τον εαυτό τους, τα ζώα και τα φυτά. Παρατηρούν τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς και παρακολουθούν την ανάπτυξή τους. Παίζουν με το νερό, το χώμα κλπ και μαθαίνουν για τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος. Ρωτούν για τον καιρό, για τα καιρικά φαινόμενα και την επίδρασή τους στο περιβάλλον. Ενδιαφέρονται για τον τεχνικό κόσμο, θέτουν ερωτήσεις για τα αντικείμενα και τις ιδιότητες. Με την παρατήρηση αναζητούν πληροφορίες από διάφορες πηγές. Σχεδιάζουν και πραγματοποιούν έρευνες και απλά πειράματα. Χρησιμοποιούν εργαλεία για να μετρούν, να κόβουν, να συνδέουν, να διαλύουν, να χρησιμοποιούν όργανα.


7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΕΚΦΡΑΣΗ

Η Δημιουργία και η Έκφραση περιλαμβάνει τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών με τα Εικαστικά, το Θέατρο – Δραματική Τέχνη, τη Φυσική Αγωγή και τη Μουσική.

Αυτά τα προγράμματα ενεργοποιούν τις φυσικές ικανότητες των παιδιών, συγκινούν, μαγεύουν, αφυπνίζουν την περιέργειά τους, κινητοποιούν τη φαντασία, ενθαρρύνουν την έκφραση, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και δίνουν ευκαιρίες για πειραματισμό με υλικά και τεχνικές.

α) Εικαστικά

Τα παιδιά με κατάλληλες δραστηριότητες διακρίνουν την ομορφιά στη φύση, στο περιβάλλον και στα έργα τέχνης με τα οποία έρχονται σε επαφή. Αναπτύσσουν ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική δημιουργία καθώς και επιθυμία να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Παρατηρούν, πειραματίζονται με διαφορετικά υλικά και τεχνικές, ερευνούν και χρησιμοποιούν τις εμπειρίες και τις ιδέες τους ως στοιχεία καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης. Ανακαλύπτουν ότι η τέχνη είναι μέσο έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.

β) Το Θέατρο – Η Δραματική Τέχνη

Η δραματική τέχνη είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία αναδεικνύονται ικανότητες και κλίσεις των παιδιών. Το παιδί με τη δραματική τέχνη εκφράζεται, δημιουργεί, επικοινωνεί, μαθαίνει για τον εαυτό του και τον κόσμο, εκτονώνεται, απελευθερώνεται. Με την κίνηση, τη φωνή, το λόγο και τα υλικά που επιλέγει, εκφράζει, μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους, εμπειρίες, συναισθήματα και ιδέες. Διηγείται ή πλάθει ιστορίες. Σημειώνεται ότι η πολυχρωμία και η πολυμορφία των υλικών ερεθίζουν τη φαντασία και την εφευρετικότητα των παιδιών και τα οδηγούν σε νέους δρόμους. Η κοινή δράση με τα άλλα παιδιά οδηγεί στην ανάγκη της οργάνωσης και της αποδοχής κανόνων. Ο εκπαιδευτικός, απο τη μεριά του, συμμετέχει στη διαδικασία, παίζει ρόλους, εμψυχώνει τα παιδιά, προκαλεί τη φαντασία τους με ερωτήσεις και ενισχύει την πρωτοβουλία τους.

γ) Φυσική Αγωγή

Το παιχνίδι γεμίζει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του παιδιού αυτής της ηλικίας. Είναι το μέσο με το οποίο γνωρίζει τον εαυτό του, μαθαίνει για τους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω του, αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες και τα όριά του. Συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Τα παιδιά με το παιχνίδι μαθαίνουν να συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες και ρόλους, μαθαίνουν να τηρούν και να σέβονται κανόνες.

δ) Μουσική

Η Μουσική Παιδεία σκοπεύει στην καλλιέργεια της αισθητικής ικανότητας και ευαισθησίας, στην κατανόηση και απόλαυση της μουσικής και στην απελευθέρωση της δημιουργικής ικανότητας των παιδιών. Κάθε παιδί φέρνει τα δικά του μουσικά βιώματα, έχει τα δικά του ενδιαφέροντα και τις δικές του ικανότητες. Όλα τα παιδιά έχουν μουσικές δυνατότητες. Τα παιδιά αποκτούν μουσικές δεξιότητες σχετικές με τον έλεγχο, το χειρισμό και την παρουσίαση του ήχου (δηλαδή ακούν, τραγουδούν, παίζουν και συνθέτουν).

Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν:

1. Ακουστική αντίληψη και διάκριση των ήχων
2. Στοιχειώδη τεχνικό έλεγχο της φωνής και των οργάνων, ανάπτυξη και κατανόηση των μουσικών εννοιών.

Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον. Ενεργοποιεί τα παιδιά να ακούν μουσική και να παίζουν «με τη μουσική», να βιώνουν ομαδικές μουσικές εμπειρίες, να πειραματίζονται με τους ήχους, το τραγούδι, την κίνηση, με το παίξιμο οργάνων και να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, όπου είναι δυνατόν.

8. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνίες και υπαίθριους χώρους επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται, να ανακαλύπτουν, να πειραματίζονται, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να κοινωνικοποιούνται.

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «Η ΦΩΛΙΑ»

Τμήμα Προ-Προνηπίων

Σχέδιο Εβδομαδιαίου Προγράμματος Δραστηριοτήτων

 

ΔΕΥΤΕΡΑ
7/5/2019
ΤΡΙΤΗ
8/5/2019
ΤΕΤΑΡΤΗ
9/5/2019
ΠΕΜΠΤΗ
10/5/2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11/5/2019
1. Παιδί και Γλώσσα: Συζητάμε για την καινούργια θεματική ενότητα «Το παραμύθι». Τι είναι τα παραμύθια; Για ποιούς μιλάνε; Τι είναι οι ήρωες;
2. Παιδική Λογοτεχνία: Ανάγνωση παραμυθιού: «Η Κοκκινοσκουφίτσα».
3. Δημιουργία – Έκφραση: Δραματοποίηση παραμυθιού: «Η Κοκκινοσκουφίτσα».
4. Μουσική: Τραγουδάμε τραγούδια σχετικά με τους ήρωες παραμυθιών (Νεράιδα, Δράκος, Γίγαντας, Νάνος).

1. Παιδί και Γλώσσα: Το κάθε παιδί αναφέρεται στο αγαπημένο του παραμύθι και τον αγαπημένο του ήρωα.
2. Παιδί και Μαθηματικά: Με αφορμή τα παραμύθια αναφερόμαστε στους σχετικούς αριθμούς (Τα 3 γουρουνάκια, Τα 7 κατσικάκια, Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι).
3. Εικαστικά:
Κατασκευή – Κάστρο
4. Δημιουργία – Έκφραση: Μουσικοκινητικά παιχνίδια – Τραγούδια σχετικά με τους ήρωες των παραμυθιών.

1. Παιδί και Γλώσσα: Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε εύστοχα τα λεκτικά σχήματα που συναντάμε στα παραμύθια όπως: «Μιά φορά και έναν καιρό...», «και ζήσανε αυτοί
καλά ...», «Ψέματα και αλήθεια, έτσι είναι τα παραμύθια».
2. Παιδική Λογοτεχνία: Ανάγνωση παραμυθιού: «Τα 3 γουρουνάκια».
3. Έντυπη εργασία: Σχετική με τα «Τα 3 γουρουνάκια».
4. Παιδί και Πληροφορική: Βλέπουμε στον Η/Υ εικόνες σχετικές με παραμύθια και μασκαράδες.
5. Έκφραση και δημιουργία: Ψυχοκινητικά παιχνίδια
1 Παιδί και Γλώσσα: Τι θα ντυθούμε στο πάρτι του σχολείου; Συζητάμε για τις απόκριες, τα έθιμα και τις παραδόσεις.
2. Μουσική: Ακούμε παραδοσιακά τραγούδια όπως «Ο Χαραλάμπης», «Πώς το τρίβουν το πιπέρι», «Καλώς το Καρναβάλι».
3. Εικαστικά:
Κατασκευή μάσκας «γουρουνάκι».
4. Δημιουργία – Έκφραση: «Το καλάθι της μεταμφίεσης ανοίγει ...»
1. Παιδί και Γλώσσα, γραφή: Με τον αφρό (ξυρίσματος) προσπαθούμε να φτιάξουμε κύκλους σαν «κομφετί» και φιδάκια σαν «σερπαντίνες».
2. . Έντυπη εργασία: «Φτιάχνω τη σκούπα της μάγισσας».
3. Δημιουργία – Έκφραση:
α. Κουκλοθέατρο
β. Μουσικοκινητική  

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «Η ΦΩΛΙΑ»

Τμήμα Προνηπίων


Σχέδιο Εβδομαδιαίου Προγράμματος Δραστηριοτήτων

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ
7/5/2019
ΤΡΙΤΗ
8/5/2019
ΤΕΤΑΡΤΗ
9/5/2019
ΠΕΜΠΤΗ
10/5/2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11/5/2019
1. Γλώσσα: Διαβάζουμε έναν μύθο του Αισώπου.
2. Ανθρωπογενές περιβάλλον: Συνεχίζουμε το θέμα των αισθήσεων από την προηγούμενη εβδομάδα. Ολοκληρώνουμε την αίσθηση της γεύσης, δοκιμάζοντας διάφορα τρόφιμα όπως φέτα, λουκούμι, φρούτα κ.α.
3. Έκφραση και δημιουργία: «Γλυκιά και αλμυρή ζωγραφιά». Τα παιδιά ζωγραφίζουν ό,τι επιθυμούν σε λευκά φύλλα με πινέλο και νερομπογιά και έπειτα ρίχνουν πάνω ζάχαρη και αλάτι αντίστοιχα.
Παραδοσιακό παιχνίδι:
«Αλάτι ψιλό, αλάτι χοντρό».
1. Θεατρικό παιχνίδι: Ήρθε στην τάξη μας ο Τάκης, ο Ρομποτάκης και του μάθαμε τα διάφορα συναισθήματα όπως χαρά, λύπη, περηφάνια, θυμό κ.α. με τη βοήθεια αντίστοιχων καρτών. Τα παιδιά έβλεπαν τις κάρτες και με την τέχνη της παντομίμας δείχναμε ποια είναι αυτά.
2. Αγγλικά: Μάθαμε τα χρώματα brown=καφέ και yellow=κίτρινο. Έπειτα φτιάξαμε μάσκα καμηλοπάρδαλης, η οποία έχει αυτά τα χρώματα.
3. Έκφραση και δημιουργία:
- Πλαστελίνη
- Αποκριάτικη κατασκευή κλόουν με ευφάνταστα υλικά όπως χάρτινα πιάτα, πον πον και γκοφρέ.
1. Γλώσσα: Διαβάζουμε έναν μύθο του Αισώπου.
- Ανάγνωση του βιβλίου: «Μια τίγρη φοβερή, φοβερή και τρομερή».
2. Έκφραση και δημιουργία: Κατασκευή. Τα παιδιά κόβουν τα όργανα των πέντε αισθήσεων: «μάτια, μύτη, στόμα, αυτιά, χέρια» και συνθέτουν μια ανθρώπινη φιγούρα.
3. Γυμναστική
4. Ανθρωπογενές περιβάλλον: «Η αίσθηση της όσφρησης»: Κλείνουμε τα μάτια και μυρίζουμε διάφορες γνώριμες τροφές και μαντεύουμε ποιες είναι.
5. Έκφραση και δημιουργία: Ζωγραφίσαμε με πινέλο δύο λουλούδια σε λευκά χαρτιά και ρίξαμε πάνω τους κανέλα και βανίλια. Φτιάξαμε αρωματικές ζωγραφιές.
1. Έκφραση και δημιουργία:
- Μαθαίνουμε το τραγούδι των 5 αισθήσεων. Με αυτό τον διασκεδαστικό τρόπο τα παιδιά τις κατανοούν περισσότερο.
- Αποκριάτικα τραγούδια: «Έλα βρε Χαραλάμπη, βαλσάκι κ.α.»
2. Γαλλικά
3. Ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον: Συνεχίζουμε την αίσθηση της όσφρησης, μυρίζοντας ένα κλαδί αμυγδαλιάς και μαθαίνοντας γι΄αυτό το δέντρο.
4. Γλώσσα: Ανάγνωση του μύθου του παραπάνω δέντρου και συνεχίζουμε με μεταναγνωστική δραστηριότητα, ζωγραφίζοντας ό,τι μας άρεσε περισσότερο
1. Γλώσσα: Συνεχίζουμε για την αμυγδαλιά.
2. Μαθηματικά: Σχετικά φύλλα εργασίας.
3. Έκφραση και δημιουργία: Φτιάχνουμε αμυγδαλιά πάνω σε λευκό φύλλο χαρτί, κάνοντας στάμπα με το κάτω μέρος του μπουκαλιού βουτώντας το σε μπογιά
4. Ανθρωπογενές περιβάλλον: «Η αίσθηση της αφής»:
- Τυφλόμυγα
- Το κουτί της αφής
5. Μαθηματικά: Έχουμε φτιάξει δύο χάρτινα χεράκια και πάνω τους είναι διάφορα υλικά. Τα μπερδεύουμε και τα παιδιά πρέπει να βρουν τα δύο ίδια χέρια που είναι φτιαγμένα από το ίδιο υλικό.

Παιδικός Σταθμός "Η ΦΩΛΙΑ"

Πίνακας Καταβολής Διδάκτρων - Κομίστρων - Γενικών Εξόδων

Πίνακας Καταβολής Διδάκτρων - Κομίστρων - Γενικών Εξόδων Σχολ. Έτος 2019 - 2020

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Ετήσιο Ποσό

 

Εγγραφή

Μάιος - Ιούνιος

Σεπτεμβριος

 

Οκτώβριος

 

Νοέμβριος

 

Δεκέμβριος

 

Ιανουάριος

 

Φεβρουάριος

 

Μάρτιος

 

Απρίλιος

 

Μάιος

 

Ιούνιος

 

2.000

(2.140)

182 (+70)

ή +52,50

182 (+70)

ή +52,50

182

 

182

 

182

 

182

 

182

 

182

 

182

 

182

 

180

 

Σημείωση 1η

Στα ανωτέρω ποσά Διδάκτρων προστίθενται και τα Γενικά έξοδα τα οποία ανέρχονται σε 140 ευρώ και περιλαμβάνουν: συνδρομή στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, ασφάλεια, έκδοση Souvenir και μαθητικών εντύπων, σχολικές ημερήσιες εκδρομές ή επισκέψεις, γραφική ύλη,  κ.τ.λ. Τα Γενικά έξοδα καταβάλλονται σε δύο δόσεις των 70 ευρώ, η 1η δόση κατά την εγγραφή και η 2η δόση  τον Σεπτέμβριο.

 

Σημείωση 2η

Οι γονείς που έχουν δύο παιδιά καταβάλλουν μία φορά τη συνδρομή στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων η οποία είναι Οι γονείς που έχουν δύο παιδιά καταβάλλουν μία φορά τη συνδρομή στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων η οποία είναι 35 ευρώ.140,00 - 35,00 = 105,00 ευρώ.  Δηλαδή,  θα πληρώσουν 2 δόσεις των 52,50 ευρώ κι όχι των 70 ευρώ.

 

ΚΟΜΙΣΤΡΑ

 

 

Ετήσιο Ποσό

 

 

Σεπτέμβριος

 

Οκτώβριος

 

Νοέμβριος

 

Δεκέμβριος

 

Ιανουάριος

 

Φεβρουάριος

 

Μάρτιος

 

Απρίλιος

 

Μάιος

 

Ιούνιος

 

500   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
400   40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Σημείωση 3η

* Διπλή διαδρομή (πρωί & μεσημέρι): 500 ευρώ * Μονή διαδρομή (πρωί ή μεσημέρι): 400

Σημείωση 4η

Στα αδέλφια που χρησιμοποιούν το σχολικό γίνεται έκπτωση 10% στο καθένα (360 ευρώ)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Πίνακας Καταβολής Διδάκτρων - Κομίστρων - Γενικών Εξόδων

Σχολικό Έτος 2019 - 2020

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΤΑΞΗ

ΠΟΣΟ

ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ

 

Εγγραφή

1η Δόση

Μάιος-Ιουν

2η Δόση

1-15 Σεπτ

3η Δόση

1-15 Οκτ

4η Δόση

1-15 Νοε

Νηπιαγωγείο 2.600 140 2.740 260+140 = 400 260 260 260 
Α' Τάξη 3.400 140 3.540 340+140=480 340   340  340  
Β' Τάξη 3.400 140 3.540 340+140=480 340    340  340  
Γ' Τάξη 3.400 140 3.540 340+140=480  340   340   340  
Δ' Τάξη 3.400 140 3.540 340+140=480  340   340   340  
Ε' Τάξη 3.400 140 3.540 340+140=480  340   340   340  
ΣΤ' Τάξη 3.400 140 3.540 340+140=480  340   340   340  

 

 

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΤΑΞΗ

5η Δόση

1-15 Δεκ

 

6η Δόση

1-15 Ιαν

7η Δόση

1-15 Φεβ

8η Δόση

1-15 Μαρ

9η Δόση

1-15 Απρ

10η Δόση

1-15 Μαι

Νηπιαγωγείο 260 260 260 260 260 260
Α' Τάξη 340 340 340 340 340 340
Β' Τάξη 340 340 340 340 340 340
Γ' Τάξη 340 340 340 340 340 340
Δ' Τάξη 340 340 340 340 340 340
Ε' Τάξη 340 340 340 340 340 340
ΣΤ' Τάξη 340 340 340 340 340 340

 

Σημείωση 1η

Στα ανωτέρω ποσά Διδάκτρων προστίθενται και τα Γενικά Έξοδα τα οποία ανέρχονται σε 140 ευρώ και περιλαμβάνουν: συνδρομή στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, ασφάλεια, έκδοση Souvenir και μαθητικών εντύπων, σχολικές ημερήσιες εκδρομές ή επισκέψεις, γραφική ύλη, κτλ.

 

Σημείωση 2η

Οι γονείς που έχουν 2 παιδιά καταβάλλουν μία φορά τη συνδρομή στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων η οποία είναι 35 ευρώ.

140,00 - 35,00 = 105, 00 ευρώ. Δηλαδή, θα πληρώσουν 105 ευρώ και όχι 140 ευρώ.

 

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΤΑΞΗ

 

ΠΟΣΟ

ΚΟΜΙΣΤΡΩΝ

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

1η Δόση

Μαιος - Ιουν

2η Δοση

1-15 Σεπ

 

3η Δόση

1-15 Οκτ

 

4η Δόση

1-15 Νοε

 

5η Δόση

1-15 Δεκ

 

6η Δόση

1-15 Ιαν

 

7η Δόση 

1-15 Φεβ

 

8η Δόση

1-15 Μαρ

 

9η Δόση

1-15 Απρ

 

10η Δόση

1-15 Μαι

 

Νηπιαγωγείο 700 (550 *) 70 (55 *) 70 70 70 70 70 70 70  70 70 
Δημοτικό 700 (550 *) 70 (55 *) 70 70 70 70 70 70 70  70  70 

Σημείωση 1η

* Διπλή διαδρομή (πρωί και μεσημέρι): 700 ευρώ * Μονή διαδρομή (πρωί ή μεσημέρι): 550 ευρώ

 

Σημείωση 2η

* Στα αδέλφια που χρησιμοποιούν το σχολικό γίνεται έκπτωση 10% στο καθένα (630 ευρώ ή 495 ευρώ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

Η Διοικητική και Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Δ.Ε.) του σχολείου αποφάσισε τις εξής εκπτώσεις για το έτος 2019 – 2020 :   

1. Το ποσοστό έκπτωσης για το δεύτερο παιδί, που αφορά τα αδέλφια ανεξαρτήτως βαθμίδας, είναι 15%. 


2. Το 3ο παιδί είναι δωρεάν.

 

3. Στις τάξεις του Δημοτικού που έχουν πάνω από 16 μαθητές, τα δίδακτρα μειώνονται κατά 50€ για κάθε επιπλέον μαθητή μόνο για όσους γονείς δεν έχουν ήδη έκπτωση άνω του 15 %. Παράδειγμα:

ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
16 3400
17 3350
20 3200
22 3100
24 3000

 

4. Σε περίπτωση εξόφλησης ολόκληρου του ποσού με την εγγραφή (μέχρι τις 30 Ιουνίου) γίνεται επιπλέον έκπτωση 5% σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Από τη ΔΔΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΑΣ

Από την έναρξη του σχολ. έτους 2014-2015, το σχολείο μας ξεκίνησε ένα «Πιλοτικό Πρόγραμμα Μελέτης» για τους Αποφοίτους μας που πηγαίνουν στο Γυμνάσιο το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων του σχολείου μας.

Τα παιδιά έρχονται στο σχολείο ό,τι ώρα σχολάσουν. Παραμένουν ή παίζουν στην αυλή του σχολείου μέχρι τις 2.00 μ.μ. Στη συνέχεια μπαίνουν στην τάξη. Διαβάζουν τα μαθήματα που έκαναν εκείνο το πρωί. Κάνουν όλα τα γραπτά και αν περισσεύει χρόνος διαβάζουν τα υπόλοιπα μαθήματα. Ο δάσκαλος οργανώνει και συντονίζει τον τρόπο εργασίας του κάθε μαθητή. Οι απορίες τους λύνονται την ώρα της μελέτης. Έτσι, από τις πρώτες κιόλας μέρες που μπαίνουν τα παιδιά στο γυμνάσιο μαθαίνουν πολύ καλά πώς να αντιμετωπίζουν το κάθε μάθημα και πώς να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις του κάθε καθηγητή. Με αυτόν τον τρόπο οι απόφοιτοί μας συνεχίζουν να έχουν επαφή με το σχολείο τους και η μετάβασή τους στο γυμνάσιο γίνεται ομαλά.

Δεν πρόκειται για φροντιστήριο με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι μπαίνοντας το παιδί τους στο σχολείο μας, θα έχει μια συνέχεια από τον παιδικό σταθμό μέχρι την αποφοίτησή του από το γυμνάσιο.

 

CLUBS

Στο σχολείο μας, μετά το ημερήσιο υποχρεωτικό ωράριο του Δημοτικού (08.15 – 14.00), λειτουργούν διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες (clubs) ανάλογα με τις προτιμήσεις των μαθητών. Με την έναρξη του σχολικού έτους 2019 – 2020 θα έχετε την ευκαιρία να δηλώσετε συμμετοχή.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Το σχολικό λεωφορείο εξυπηρετεί τους μαθητές στις μετακινήσεις τους από και προς το Σχολείο. Είναι όμως αυτονόητο ότι χρειάζεται να τηρηθούν ορισμένοι κανόνες και να δείξουμε όλοι πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης για τα προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές πρέπει:
1. Να περιμένουν το λεωφορείο που θα τους μεταφέρει στο σχολείο στις προκαθορισμένες πάντοτε στάσεις και να φροντίζουν να είναι συνεπείς στην ώρα που τους έχει οριστεί, ώστε να μη διαταράσσουν την όλη εξέλιξη του σχολικού προγράμματος. Το σχολικό λεωφορείο δεν θα περιμένει μαθητές που καθυστερούν γιατί καθυστερεί όλο το δρομολόγιο.

2. Να κάθονται ήσυχα στη θέση τους και να μην προξενούν φθορές.

3. Να μην τρώνε και να μην πίνουν μέσα στο σχολικό.

4. Να εφαρμόζουν μέσα σ΄ αυτόν τον χώρο τους ίδιους κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν και για τους εντός του σχολείου χώρους.

5. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή στάσης χωρίς την άδεια της Δ/νσης του Σχολείου. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν το σχολικό λεωφορείο ολόκληρο το σχολικό έτος, εκτός έκτακτου λόγου.

Οι κ. Γονείς και Κηδεμόνες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πρέπει να βρίσκονται έγκαιρα στη στάση του σχολικού για την παράδοση/παραλαβή του παιδιού τους. Το σχολικό λεωφορείο δεν μπορεί να περιμένει, γιατί δημιουργείται άμεσο πρόβλημα στην ομαλή εκτέλεση του δρομολογίου και στην έγκαιρη προσέλευση των υπολοίπων μαθητών στο Σχολείο και στα μαθήματα.

Αν ο Γονιός ή ο Κηδεμόνας δε βρίσκεται στη στάση:

1. Το πρωί, θα φέρνει ο ίδιος το παιδί στο σχολείο.

2. Το μεσημέρι, το παιδί θα επιστρέφει με το σχολικό στο σχολείο.

Σημείωση: Όταν ο Γονιός ή ο Κηδεμόνας του ή Συγγενής ενός μαθητή έρχεται ο ίδιος να παραλάβει το παιδί του από το Σχολείο, οφείλει να ενημερώσει τη Γραμματεία του Σχολείου.

Από τη Γεν. Δ/νση