Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Τα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ Σύρου, στο πλαίσιο του σχεδιασμού τους  για ενίσχυση και επέκταση των δομών τους,  προτίθενται να δημιουργήσουν μητρώο εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα…