Πλανήτες - Διάστημα

Το μήνα Νοέμβριο τα χελιδονάκια μας ασχολήθηκαν με το θέμα που τα ίδια επέλεξαν «πλανήτες – διάστημα». Τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους αναζήτησαν και μας έφεραν πολλές σχετικές…