Όλα θέλουν το χρόνο τους... όλα είναι ξεχωριστά!

Όλα θέλουν το χρόνο τους... όλα είναι ξεχωριστά!

Η περίοδος της προσαρμογής για τα παιδιά τόσο τρυφερής ηλικίας είναι απαραίτητο να γίνεται ομαλά και αβίαστα. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό! Άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες!!

Εμείς σεβόμαστε την κάθε προσωπικότητα και δίνουμε τον απαραίτητο χρόνο ξεχωριστά! Τα παιχνίδια, η μουσικοκινητική, το θεατρικό παιχνίδι, η βιωματική μάθηση είναι μερικές δράσεις που βοηθούν το παιδί να ενταχθεί στη σχολική οικογένεια και να την αγαπήσει!!