Χειμερία νάρκη στα Προνήπια

Χειμερία νάρκη στα Προνήπια

Τα παιδιά του Προνηπίου ασχολήθηκαν με τον χειμώνα και πιο συγκεκριμένα με τη χειμερία νάρκη . Οι μικροί μας μαθητές έμαθαν και ταξινόμησαν τα ζώα που πέφτουν σε χειμερία νάρκη. Στη συνέχεια, μέσω της μουσικοκινητικής, τα παιδιά μεταμορφώθηκαν στα συγκεκριμένα ζώα, αναπαράστησαν την κατάσταση αυτή και κοιμήθηκαν στις φωλιές τους.