Φιλανθρωπική δράση των μαθητών του σχολείου μας

Φιλανθρωπική δράση των μαθητών του σχολείου μας

Στο πλαίσιο των φιλανθρωπικών δράσεων του σχολείου μας, οι μαθητές της Ε΄τάξης μαζί με τις οικογένειές τους προσέφεραν τρόφιμα, παιχνίδια, χριστουγεννιάτικες κατασκευές και γλυκά μέσω των φιλανθρωπικών φορέων του νησιού μας, Φιλόπτωχο ταμείο και Στέγη ανηλίκων σε οικογένειες οι οποίες τα έχουν ανάγκη.

Η ιδέα των παιδιών ήταν να φτιαχτούν 6 πακέτα αγάπης και την τελευταία ημέρα της σχολικής χρονιά με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και των υπευθύνων να δοθούν στις οικογένειες.