Υλικό Α' Λυκείου

Υλικό Α' Λυκείου

ΑΓΓΛΙΚΑ

 • Σχολικό βιβλίο : Αγγλικά 1 Γενικού Λυκείου
 • Δύο τετράδια 40 φύλλων
 • Φάκελος για αρχειοθέτηση φωτοτυπιών

ΧΗΜΕΙΑ

 • Σχολικό βιβλίο : Χημεία Α΄ Λυκείου
 • Ένα τετράδιο 50 φύλλων

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 • Σχολικό βιβλίο : Βιολογία Α΄ Λυκείου
 • Ένα τετράδιο 2 θεμάτων
 • Ένα ντοσιέ για φωτοτυπίες

ΕΚΘΕΣΗ – ΕΚΦΡΑΣΗ

 • Σχολικό βιβλίο : Έκθεση – Έκφραση , Τεύχος Α΄, Γενικό Λύκειο , Σχολικό βιβλίο: Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο ,
 • Δύο τετράδια έκθεσης , μέγεθος Α4
 • Ένα ντοσιέ 30 φύλλων με ενσωματωμένες διαφάνειες

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 • Ένα τετράδιο Α4  50 φύλλων
 • Φάκελος για φωτοτυπίες

ΙΣΤΟΡΙΑ

 • Σχολικό βιβλίο : Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
 • Ένα τετράδιο Α4  30 φύλλων
 • Φάκελος για φωτοτυπίες

ΦΥΣΙΚΗ

 • Σχολικό βιβλίο: Φυσική Γενικής Παιδείας, Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
 • Δύο εκατοντάφυλλα τετράδια Α4 τεσσάρων θεμάτων
 • Ντοσιέ τακτοποίησης σημειώσεων –φωτοτυπιών (φυσαρμόνικα)

ΑΡΧΑΙΑ

 • Σχολικό βιβλίο: Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι, Α’ τάξης
 • Ένα τετράδιο Α4 με 4 θέματα
 • Ένα φάκελο με κουμπί
 • Γραμματική αρχαίας ελληνικής (από προηγούμενη χρονιά)

ΑΛΓΕΒΡΑ

 • Σχολικό βιβλίο: Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων A’ τάξης
 • Ένα τετράδιο Α4 με 3 θέματα.
 • Ένα φάκελο για οργάνωση φωτοτυπιών.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

 • Σχολικό βιβλίο: Ευκλείδεια Γεωμετρία (τεύχος Α’) Α’ τάξης Γενικού Λυκείου 
 • 1 τετράδιο δύο θεμάτων.
 • Διαβήτη, χάρακα, γνώμονα (από την προηγούμενη χρονιά)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 • Σχολικό βιβλίο: Εφαρμογές Πληροφορικής Α’ τάξης Γενικού Λυκείου